profile

Amanda V

Pin IconDallas, TX, 75207
starstarstarstarstar
4.93(58)
Quote icon

Dynamic, lively, friendly, athletic dog walker šŸ¶šŸ¦®šŸ’•

Quote icon

Icon63 services completed
Icon7 repeat bookings
IconBackground Checked
IconHigh Demand
IconTop Pet Caregiver

About the caregiver

Hi, Iā€™m Violet. šŸ§šā€ā™€ļøšŸ’œ Iā€™m an energetic dog walker that works remotely and lives in the Dallas Design District! I have had the pleasure of walking and pet sitting for many types of pets such as German shepherds, spaniels, Labradors, Golden Retrievers, mixed breed dogs, poodles, pugs and more. I also love taking care of cats. Additionally, I routinely take care of my grandparents and my uncles dog when they are away for work trips or vacations. I enjoy taking photos of my pets and also sharing cute photos of the dogs I walk. šŸ¶ šŸ• šŸ© šŸˆšŸ±šŸ˜» I enjoy taking long walks and jogging with high energy dogs. Because of my regular yoga and strength training exercise, I can handle strong dogs that pull. Iā€™m always excited to explore nature adventures with my new dog buddies. Iā€™m a foodie content creator based in Dallas with a flexible schedule. I love going out for some fresh air walking the Katy Trail and running with a fun, playful dog! Though I live close to downtown Dallas, Iā€™m happy to travel out a little! Looking forward to connecting and taking your fur babies out for a jog! šŸƒā€ā™€ļøšŸ¾šŸ„°šŸ’•

Specialties

dog_first_aidDog first aid
runs_with_dogsRuns with dogs
oral_medicine_administrationOral medicine administration
injected_medicine_administrationInjected medicine administration
senior_dog_careSenior dog care
special_needs_dog_careSpecial needs dog care
high_energy_dogsHigh energy dogs
dogs_who_pullDogs who pull
puppy_carePuppy care
fast_walkerFast walker
potty_trainingPotty training

Caregivers Home

home_full_timeHome full time
lives_in_apartmentLives in apartment
fenced_yardFenced yard
non_smoking_householdNon smoking household
has_catHas cat
dogs_allowed_on_furnitureDogs allowed on furniture

Achievements

achievement icon

Above and Beyond

achievement icon

Excellent Report Card

achievement icon

Extra Caring

achievement icon

Follows Instructions

achievement icon

Great Distance

achievement icon

Strong Walker

achievement icon

First Walk Complete

achievement icon

Completed Walks

achievement icon

Miles Walked

achievement icon

Pee

achievement icon

Perfect Rating

achievement icon

Poo

achievement icon

Reliable

achievement icon

Years Of Service

achievement icon

Zip Codes

achievement icon

Golden Retrievers

achievement icon

Huskies

achievement icon

Repeat Clients

achievement icon

Preferred Clients

Book this caregiver

Be quick! This caregiver is in high demand.

SuMoTuWeThFrSa

Calendar last updated: less than a minute ago

Learn more in the Wag! app

Five starsFive starsFive starsFive starsFive stars

43k+ reviews

Install


Ā© 2024 Wag Labs, Inc. All rights reserved.


Ā© 2024 Wag Labs, Inc. All rights reserved.